Materialen

Alle producten die worden aangeboden op Disposables.bio zijn gemaakt van natuurlijke restmaterialen of circulaire materialen. Tijdens het productieproces worden geen chemicaliën of giftige stoffen toegevoegd, wat resulteert in een 100% biologisch afbreekbaar en / of composteerbaar product.

Laten we het afbreken!

Biologisch afbreekbaar
De term "biologisch afbreekbaar" verwijst naar het vermogen van materialen om af te breken en terug te keren naar de natuur. Om producten of materialen als biologisch afbreekbaar te kwalificeren, moeten ze binnen een korte tijd na gebruik volledig worden afgebroken en uiteenvallen in natuurlijke elementen - meestal een jaar of korter. Het vermogen om biologisch af te breken, vermindert de opbouw van afvalstoffen en draagt zo bij tot een veiligere, schonere en gezondere omgeving.

Composteerbaar
Composteren is de eigen manier van de natuur om te recyclen: verschillende micro-organismen, inclusief bacteriën en schimmels, breken organisch materiaal af tot eenvoudiger substanties die organisch afval (voedsel, mest, bladeren, papier, gewasresten etc.) veranderen in een waardevolle organische meststof.

Waarom plastic slecht is

Plastic houdt nooit op te bestaan
Plastic is een duurzaam materiaal dat eeuwig meegaat, maar waarvan 33 procent eenmalig wordt gebruikt en vervolgens wordt weggegooid. Plastic is niet biologisch afbreekbaar, het valt enkel uiteen in steeds kleiner wordende stukken.

Plastic stapelt op in de natuur
In 2015 heeft de gemiddelde EU-burger 31 kg plastic verpakkingsafval weggegooid, volgens Eurostat-cijfers. Slechts een zeer klein percentage wordt gerecycled, een deel komt rechtstreeks in de natuur terecht, de rest komt terecht op vuilstortplaatsen en een deel wordt verbrand, waardoor schadelijke gassen in de lucht vrijkomen.

Plastic bederft ons grondwater
Er zijn tienduizenden stortplaatsen over de hele wereld. Begraven in elk ervan, sijpelt plastic lekkage vol met giftige chemicaliën het grondwater in en mondt uit in meren en rivieren.
Plastic vergiftigt onze voedselketen
Zelfs plankton, de kleinste wezens in onze oceanen, eten microplastics en absorberen hun giftige stoffen. Omdat plankton wordt gegeten door grotere vissen (die wij weer eten), verplaatsen deze microplastics en giffen hun weg omhoog in de voedselketen en komen ze op onze borden terecht.

Plastic beïnvloedt de menselijke gezondheid
Onderzoek koppelt de chemicaliën die ons lichaam binnenkomen aan kanker, geboorteafwijkingen, verminderde immuniteit, hormoonontregeling en andere kwalen.

Plastic bedreigt dieren in het wild
Dieren vast komen te zitten in plastic, eten plastic en leven in een omgeving omringd door plastic. Dit is geen zeldzaam schouwspel. Alleen al in onze oceanen is de verhouding tussen plastic afval en plankton 36:1. Voor meer informatie over deze feiten, bezoek de Plastic Pollution Coalition.